azalmak

nsz 减少, 减轻, 减弱: Derece derece azalıp çoğalan bu dalgınlık hâlinin ne kadar sürdüğünü de tahmin edemiyor. 他不知道他的这种时强时弱的昏昏沉沉持续了多久。Doktorlar, ağır hasta olduğunu, kurtulma ümidinin gittikçe azaldığını söylüyorlar. 医生们说, 他病情沉重, 救过来的希望越来越小了。

Türkçe-Çince Sözlük. 2014.

Look at other dictionaries:

 • azalmak — nsz 1) Az denecek bir miktara inmek 2) Eskisinden az bir duruma gelmek 3) Etkisini yitirmek, hafiflemek Sancısı azaldı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • azalmak — taklil ve tenakis etmek, kesilmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • beti bereketi kalmamak (veya kaçmak) — azalmak, kıtlaşmak, çabuk tükenmek Paranın beti bereketi kalmadı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • öksümek — azalmak, tedenni etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • sawrımak — azalmak, seyrekleşmek, III, 278bkz: sawramak, sewremek …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

 • düşmek — e, er 1) Yer çekiminin etkisiyle boşlukta, yukarıdan aşağıya inmek Havada uçan kuş vurulmuş gibi birdenbire sokağa düşüyor. R. N. Güntekin 2) den Durduğu, bulunduğu, tutunduğu yerden ayrılarak veya dayanağını, dengesini yitirerek yukarıdan… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • hafiflemek — nsz 1) Herhangi bir sebeple eski ağırlığı azalmak 2) mec. Etkisi, gücü azalmak Hastalık hafifledi. 3) mec. Bir sıkıntıdan kurtulmak, rahatlamak İkinci görevi bırakınca hafifledi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • kırılmak — nsz 1) Kırma işine konu olmak, bir veya birçok parçaya ayrılmak 2) Bükülerek kat yeri oluşturmak 3) Savaş, bulaşıcı hastalık sebebiyle çok sayıda insan ölmek 4) e Birine karşı kırgın duruma gelmek, gücenmek, incinmek 5) Kırgınlık duymak Bana ne… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • yatışmak — nsz 1) Hızı, etkisi azalmak, aşırılığı geçmek Vapurun gürültüsü büsbütün yatıştı. R. H. Karay 2) Coşku, sinir, korku vb.nin etkisi azalmak, geçmek, sakinleşmek Nasılsın yavrum, uyuduktan sonra biraz sinirlerin yatıştı mı? S. M. Alus 3) Ayaklanma …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • alçalmak — nsz 1) Alçak duruma gelmek, yüksekten aşağı doğru inmek 2) mec. İnsanın değeri azalmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • azalma — is. Azalmak işi, eksilme, tenakus …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.